- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Zmiana terminu rozpatrzenia wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta

Z przyczyn technicznych wnioski dla obecnych studentów i studentek nie zostały rozpatrzone w dniu 23 sierpnia 2021 r. Wnioski powinny zostać rozpatrzone w dniu 24 sierpnia 2021 r.