Zmiana kierunku studiów w trakcie kursu

Drukuj Drukuj

Zmiana kierunku studiów w trakcie kursu.

Podanie o zmianę przyszłego kierunku studiów należy składać w BSS najpóźniej do końca semestru zimowego. Powinno być ono zaadresowane do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Podanie powinno zawierać informacje dotyczące kraju pochodzenia, kierunku, na jaki kursant był skierowany przez BUWiWM, nazwę kierunku, na który kursant chce się przenieść oraz wyjaśnienie przyczyny przeniesienia.