Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

Drukuj Drukuj

Informujemy, że dniu 31 marca 2016 r. zostało zatwierdzone Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017. [więcej]
oraz
Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów–cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017 [więcej]

Przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr 507 Senatu UW w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne „Wysokość opłat Rektor ustala na okres roku akademickiego. W danym roku akademickim ustalane są opłaty dla całego, rozpoczynającego się cyklu kształcenia.”


Data publikacji: 11 kwietnia 2016