Zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne Drukuj Drukuj

Szanowni Państwo,

W dniu 31 marca br. zostały zatwierdzone: Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w  sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 oraz Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie nr 32

Zarządzenie nr 33


Data publikacji: 03 kwietnia 2017