- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

Informujemy, że jest już możliwe drukowanie umów o odpłatności za usługi edukacyjne z systemu USOS. Drukowanie powinno odbywać się z systemu USOS Oracle (tzw. „szary”)

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wdrożone zostały nowe wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone cudzoziemcom podejmującym i wznawiającym studia na zasadach odpłatności (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 września 2018 r.)

W odniesieniu do studentów polskich wzory umów o odpłatności pozostały bez zmian [więcej] [1]