Ubieganie się o miejsce w akademiku w roku akademickim 2020/2021

Drukuj Drukuj

 

W związku z pandemią koronawirusa, wiele terminów na uczelni uległo przesunięciu. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłosił postanowieniem nową organizację roku akademickiego 2019/2020  https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5383/M.2020.187.Post.10.pdf

W obecnym momencie termin rozpoczęcia ubiegania się o miejsca w akademikach nie został jeszcze ustalony. Zasady przyznawania miejsc studentom w akademiku na chwilę obecną reguluje załącznik nr 5  Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf

Proszę obserwować stronę Biura Spraw Studenckich i śledzić komunikaty, które zostaną niezwłocznie zamieszone po zatwierdzeniu przez władze uczelni.

 

 

Due to the coronavirus pandemic, many dates at the University have changed. Rector of the University of Warsaw announced a new organization of the academic year 2019/2020: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5383/M.2020.187.Post.10.pdf

At the moment, the date of starting to apply for dorms has not been set yet. The rules for granting student dormitory at the moment are regulated in Annex 5 Rules of student’s benefits at the University of Warsaw: http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2020/03/EN-M.2019.318.Zarz_.142.pdf

Please follow the website of the Office for Student Affairs and follow the announcements that will be posted immediately after approval by the university authorities.

 

 


Data publikacji: 16 czerwca 2020