Ubezpieczenie zdrowotne – składanie wniosków

Drukuj Drukuj

 

Uprzejmie informujemy, że wnioski studenta o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z załącznikami przyjmujemy wyłącznie mailowo. Skany dokumentów bardzo proszę przesyłać na adres: ubezpieczeniezdrowotne@uw.edu.pl. Przyjmujemy tylko zgłoszenia przesłane z maila studenckiego. Bardzo prosimy w treści wiadomości podać również swój numer indeksu.

Do załącznika maila, który zawiera skany wymaganych dokumentów, powinno zostać ustawione hasło:

– numer PESEL – w przypadku osób, które posiadają numer PESEL,

– numer paszportu – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL

Zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię przesyłane są również drogą mailową na prośbę studenta.

Więcej informacji: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubezpieczenie-zdrowotne/


Data publikacji: 12 marca 2020