- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Nowe zasady ubiegania się o stypendium ministra:

  1. student nie składa wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej,
  2. od roku akademickiego 2019/2020 student powinien przesłać na adres mailowy pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki:

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zasadach ubiegania się o stypendium ministra: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020 [1] W odnośniku znajdują się również wzory wniosków.

 

WZÓR Części A Wniosku o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia NAUKOWE I ARTYSTYCZNE na rok akademicki 2019/2020 [więcej] [2]