Sprostowanie treści komunikatu w sprawie formy i terminu składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Drukuj Drukuj

Informujemy, że w treści Komunikatu Rektora zamieszczonego na stronie dnia 17.03.2021 r. doszło do omyłki pisarskiej w punkcie 3 lit. g. W treści komunikatu widnieje „międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia I stopnia”, a powinno być „międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia II stopnia”.

 


Data publikacji: 26 marca 2021