Przyjęcie na UW w ramach przeniesienia

Drukuj Drukuj

Przeniesienie na Uniwersytet Warszawski (z zagranicznej bądź polskiej uczelni) jest możliwe po zaliczeniu pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej. Podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia należy złożyć do Prodziekana ds. studenckich na wydziale, na który student ubiega się o przeniesienie w celu zaopiniowania podania. Wydział następnie kieruje podanie wraz z opinią Prodziekana ds. studenckich do decyzji Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia.

Do podania należy dołączyć*:

  • kartę przebiegu studiów;
  • zaświadczenie o zaliczeniu roku studiów;
  • dokument pobytowy oraz – jeśli student posiada – Kartę Polaka;
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów – certyfikat z języka polskiego honorowany przez UW lub uzyskane z UW potwierdzenie, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów (jeśli student ubiega się o przeniesienie na UW na kierunek prowadzony w języku polskim);
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów – certyfikat z języka angielskiego honorowany przez UW lub uzyskane z UW potwierdzenie, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów (jeśli student ubiega się o przeniesienie na UW na kierunek prowadzony w języku angielskim);
  • niektóre wydziały mogą wymagać innych dodatkowych dokumentów.

* wszystkie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego na język polski (dot. podania o przeniesienie na kierunek prowadzony w języku polskim) lub na język angielski (dot. podania o przeniesienie na kierunek prowadzony w języku angielskim).

** dokładne zasady dot. przeniesień na Uniwersytet Warszawski wraz z listą wymaganych przez wydziały dokumentów znajdują się w Uchwale nr 578 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r.  i załączniku nr 3 do ww uchwały w linkach poniżej.

UCHWAŁA NR 578 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022

http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Uchwala_rekrutacyjna_nr_451_czesc-ogol_2020-21.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3: Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022

http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/ZAL_NR_3_do_uchw_451_przeniesienia_2020_2021.pdf