Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Drukuj Drukuj

 

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Ogłoszenie NAWA o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym im. Stefana Banacha na rok akademicki 2020/21

Program Stypendialny im. Stefana Banacha skierowany jest do kandydatów na studia drugiego i trzeciego stopnia, będących obywatelami krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE oraz Krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan).

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia w uczelniach publicznych oraz stypendium, z którego student pokrywa koszty swojego zakwaterowania i utrzymania. Stypendia oferowane są w ramach studiów II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych, europeistyce i prawie (specjalność: prawo europejskie).  Obywatele Białorusi mogą, w ramach programu, podejmować również studia I stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych w szkołach nadzorowanych przez MNISW, z wyjątkiem kierunków filologicznych.

Kandydaci kwalifikowani są w trybie konkursowym po corocznym ogłoszeniu naboru. Szczegóły naboru i kwalifikacji będą ogłaszana na stronie NAWA.

W ramach Program Stypendialny im. Stefana Banacha stawki miesięczne wynoszą:

  1. 1350 zł – dla studentów studiów pierwszego stopnia oraz uczestników rocznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce.
  2. 1500 zł – dla studentów studiów drugiego stopnia oraz miesięcznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce
  3. 2400 zł – dla studentów studiów doktoranckich

Stypendium wypłacane jest przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia studiów lub rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.