- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Sekcja Zagraniczna

 


 

Czym się zajmujemy:

Prowadzimy bieżącą obsługę zarówno indywidualnych studentów zagranicznych, jak i stypendystów NAWA i innych programów stypendialnych

informujemy o aktualnych przepisach dotyczących studentów zagranicznych,
– doradzamy w sprawach indywidualnych, związanych z tokiem studiów,
– pomagamy cudzoziemcom w przeniesieniu się z innej uczelni do UW,
– informujemy o uprawnieniach, jakie mają studenci posiadający Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały w Polsce, pochodzący z terenu Unii Europejskiej,
– udzielamy informacji potrzebnych w procesie legalizacji pobytu w Polsce,
– przygotowujemy na piśmie decyzje administracyjne podjęte przez Rektora,
– przygotowujemy i umieszczamy na stronie internetowej informacje o wysokości opłat za studia ustalanych dla cudzoziemców w danym roku akademickim,
– prowadzimy sprawy związane z kursem przygotowawczym Foundation Year do studiów w języku angielskim dla cudzoziemców

Współpracujemy z innymi jednostkami UW:

– koordynujemy przygotowywanie przez jednostki UW list stypendialnych,
– w ścisłej współpracy z jednostkami UW przygotowujemy sprawozdania i wykazy studentów zagranicznych,
– udzielamy informacji dotyczących obowiązujących przepisów,
– zasięgamy opinii Wydziałów w indywidualnych sprawach dotyczących studentów,
– współpracujemy z Działem Aplikacji Komputerowych – w zakresie USOS,
– przygotowujemy sprawozdania dla Rektora UW

Współpracujemy też z innymi instytucjami:

– sporządzamy raporty, sprawozdania i wykazy studentów zagranicznych m.in. dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Straży Granicznej i GUS,
– regularnie przygotowujemy zestawienie stypendiów dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w celu uzyskania refundacji oraz dla Kwestury UW, pod kątem świadczeń należnych studentom;