- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Cudzoziemcy z Unii Europejskiej

Pobyt do 3 miesięcy:

Obywatel Unii Europejskiej może wjechać i przebywać na terytorium Polski do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszport) lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

 

Powyżej 3 miesięcy:

Wniosek o zarejestrowanie pobytu należy złożyć osobiście, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu (Wojewoda Mazowiecki [1]), nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski.

 

Jakie dokumenty należy złożyć:

Dokumenty w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Cudzoziemców

  1. Marszałkowska 3/5

antresola, stanowisko 21 (numerek z literą I)

godziny przyjęć:

poniedziałek   10:00-17:30

wtorek            08:00-15:00

środa               nieczynne

czwartek         08:00-15:00

piątek              08:00-15:00

 

Szczegółowe informacje:

http://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/jak-zalatwic-sprawe/unia-europejska/rejestracja-obywatela [2]

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin [3] (Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1043)