RKP Polonicum

Drukuj Drukuj

Roczny Kurs Przygotowawczy (RKP) jest kursem języka polskiego przygotowującym cudzoziemców do podjęcia studiów na uczelni wyższej. Jest to kurs zamknięty, przeznaczony dla osób skierowanych przez NAWA.

RKP składa się z lektoratów języka polskiego (6 godzin dziennie) oraz z zajęć specjalistycznych, związanych tematycznie z przyszłym kierunkiem studiów, na którym cudzoziemiec będzie studiować. Osoby, które ukończą kurs z pozytywnym rezultatem będą mogły rozpocząć studia na kierunku, na jaki zostały skierowane przez NAWA.

Zajęcia odbywają się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (tzw. CENT III).

Za stronę dydaktyczną kursu odpowiada Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum”, a obsługą administracyjną zajmuje się Sekcja Zagraniczna Biura Spraw Studenckich.