Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Drukuj Drukuj

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

  • obywatele państw niebędących członkami UE ani EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  • osoby posiadające ważną Kartę Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
  • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (np. jako stypendyści Rządu RP).

 

Mogą oni podejmować studia:

  • jako stypendyści strony polskiej
  • na zasadach odpłatności
  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
  • jako stypendyści uczelni