zespół sekcji

Drukuj Drukuj

Sekcja Toku Studiów – pok.21

Katarzyna Malec (tel. 55 24 090)

e-mail: Katarzyna.Malec@adm.uw.edu.pl

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • opracowanie sprawozdań dotyczących wyników kształcenie na studiach niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) na UW
 • współpraca w sprawach związanych z przeprowadzaniem kontroli dokumentacji studenckiej prowadzonej w dziekanatach i sekretariatach instytutów oraz innych jednostkach dydaktycznych UW;
 • opracowywanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), raportów i zestawień związanych z procesem nauczania oraz statystyk dotyczących studentów UW studiów stacjonarnych
 • opracowywanie danych do podziału dotacji z budżetu państwa
 • przygotowywanie wniosków o ustalenie wskaźnika kosztochłonności dla kierunku studiów stacjonarnych

Anna Figiel (tel. 55 20 468)

e-mail: afigiel@adm.uw.edu.pl

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych stosowanych przez jednostki dydaktyczne UW w I instancji
 • opracowywanie projektów i procedowanie wdrożenia umów o odpłatności za usługi edukacyjne
 • przygotowywanie Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na podstawie wniosków Rad Wydziałów
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z zasadami pobierania opłat za usługi edukacyjne

Sekcja Toku Studiów – pok. 29a

Magdalena Wielądek (tel. 55 20 757)

e-mail: mwieladek@adm.uw.edu.pl

 • sprawy organizacyjne związane z posiedzeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów ( I instancji) i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów (II instancji);
 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • opracowywanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), raportów i zestawień związanych z procesem nauczania oraz statystyk dotyczących studentów UW studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych);
 • współpraca w sprawach związanych z przeprowadzaniem kontroli dokumentacji studenckiej prowadzonej w dziekanatach i sekretariatach instytutów oraz innych jednostkach dydaktycznych UW;