Wzory umów o odpłatności za usługi edukacyjne

Drukuj Drukuj
 1. Umowa ze studentem studiów stacjonarnych – wersja polska – pdf
 2. Umowa ze studentem studiów stacjonarnych – wersja angielska – pdf
 3. Umowa ze studentem studiów niestacjonarnych – wersja polska – pdf
 4. Umowa ze studentem studiów niestacjonarnych – wersja angielska – pdf
 5. Umowa ze studentem studiów w języku obcym – wersja polska – pdf
 6. Obwieszczenie o sprostowaniu błędu w załączniku do uchwały nr 304 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 287 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wzoru Umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w języku obcym oraz wydawane dokumenty1 ze studentem na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2014 r. poz. 229)
 7. Umowa ze studentem studiów w języku obcym – wersja angielska – pdf
 8. Umowa ze studentem cudzoziemcem studiującym na zasadach odpłatności – wersja polska – pdf
 9. Umowa ze studentem cudzoziemcem studiującym na zasadach odpłatności – wersja angielska – pdf
 10. Umowa ze studentem studiów stacjonarnych (wznowienie) – wersja polska – pdf
 11. Umowa ze studentem studiów stacjonarnych (wznowienie) – wersja angielska –pdf
 12. Umowa ze studentem studiów niestacjonarnych (wznowienie) – wersja polska – pdf
 13. Umowa ze studentem studiów niestacjonarnych (wznowienie) – wersja angielska – pdf
 14. Umowa ze studentem studiów w języku obcym (wznowienie) – wersja polska – pdf
 15. Obwieszczenie o sprostowaniu błędu w załączniku do uchwały nr 301 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wzoru Umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w języku obcym oraz wydawane dokumenty1 ze studentem na Uniwersytecie Warszawskim (zawieranej w trybie wznowienia studiów) – (Monitor UW z 2014 r. poz. 230)
 16. Umowa ze studentem studiów w języku obcym (wznowienie) – wersja angielska – pdf
 17. Umowa ze studentem cudzoziemcem studiującym na zasadach odpłatności (wznowienie) – wersja polska – pdf
 18. Umowa ze studentem cudzoziemcem studiującym na zasadach odpłatności (wznowienie) – wersja angielska – pdf