Opłaty za usługi edukacyjne

Drukuj Drukuj

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentówcudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 185 Rektora UW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i wysokości zwolnień z opłat za usługi edukacyjne z tytułu wyróżniających się osiągnięć sportowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 362)

Zmiana zarządzenia nr 134 Rektora UW z 19 czerwca 2020 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach studentów z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 184 Rektora UW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 134 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach studentów z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 361)

Zarządzenie nr 134 Rektora UW z 19 czerwca 2020 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach studentów z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 274)

Zmiana zarządzenia nr 130 Rektora UW w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 135 Rektora UW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora UW z  dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 275)

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2020/2021

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019

 ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 62 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 19 grudnia 2017 r

Studia na Uniwersytecie Warszawskim można odbywać, zgodnie z art. 99 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w formie stacjonarnej (studia bezpłatne) oraz w formie niestacjonarnej (studia płatne). Opłatę za studia wnoszą również studenci kierunków prowadzonych w języku obcym.

Wysokość opłat ustalana jest, na podstawie wniosków zgłoszonych przez rady wydziałów jednostek UW w Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne.

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r. poz. 97)

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r. poz. 98)

Wysokość opłat w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 65 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 57 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 58 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017

UJEDNOLICONY WYKAZ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 uwzględniający opłaty wynikające z:

ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 30 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

OBWIESZCZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 września 2015 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016 W załączniku do zarządzenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

OBWIESZCZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 września 2015 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Wysokość opłat w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 30 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

OBWIESZCZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 października 2014 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne, kwestię zwolnienia z opłaty za studia lub rozłożenia jej na raty reguluje Uchwała nr 507 Senatu UW w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne.

Uchwała Senatu nr 507 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (OBWIESZCZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne)

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, będący dziećmi pracowników naszej Uczelni mogą również starać się o zezwolenie części opłaty za studia.

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim