sale – informacje ogólne

Drukuj Drukuj

INFORMACJE OGÓLNE

Termin złożenia formularza:

3 DNI ROBOCZE w przypadku imprezy do 50 uczestników

2 TYGODNIE  w przypadku imprezy powyżej 50 uczestników

UWAGA!!! W przypadku niedotrzymania terminów złożenia formularza, wniosek nie zostanie przyjęty.

 

Forma złożenia formularza:

– formularz można dostarczyć osobiście (Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29A)

– formularz można przesłać skanem na maila (n.furman@adm.uw.edu.pl)

– formularz można przesłać faxem ( (22) 55 24 087)

– formularz można przesłać pocztą lub pocztą uniwersytecką (UWAGA!!! w przypadku potwierdzenia krótkich terminów rezerwacji, nie gwarantuje to dostarczenia formularza na czas, gdyż wszystkie dokumenty przechodzą przez kancelarię Biura. W przypadku szybszego dotarcia dokumentu do adresata, uprzejmie proszę o dopisanie na kopercie adresata oraz zwrotu „Do rąk własnych”)

 

Zgoda:

  1. Decyzja wydawana jest w ciągu tygodnia od złożenia wniosku.
  2. Złożenie formularza NIE OZNACZA automatycznej zgody na wynajęcie sali. Prosimy nie drukować zaproszeń i plakatów ani w żaden inny sposób nie informować o spotkaniu przed uzyskaniem zgody!

Podpisy i pieczątki:

  1. Zarówno w przypadku jednostek UW, jak i jednostek zewnętrznych (firmy, fundacje, ministerstwa, ośrodki naukowe itp.), wymagany jest podpis i pieczątka osoby z władz danej jednostki.
  2. W przypadku Kół Naukowych, Samorządów Studentów/Doktorantów podlegających pod Jednostki Wydziałowe, wymagany jest podpis i pieczątki: Dziekana, Prodziekana lub Kierownika Jednostki (zgoda na powstanie i funkcjonowanie pochodzi od Władz Uniwersytetu Warszawskiego).
  3. W przypadku Stowarzyszeń (Organizacji Studenckich) Ogólnouczelnianych (zarejestrowane poza UW, jednakże uzyskały zgodę Władz UW na funkcjonowania na terenie Uniwersytetu Warszawskiego) wymagany jest podpis i pieczątka Członka Zarządu (np. Zarząd Samorządu Studentów, Niezależne Zrzeszenie Studentów)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

[Formularz wynajęcia sal ogólnouniwersyteckich – pobierz dokument pdf]

[Formularz wynajęcia sal ogólnouniwersyteckich – pobierz dokument docx]

Zarzadzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa imprez (pdf)

 

 

UWAGA!!!

Rezerwacja sal w Gmachu (d. BUW) i Auditorium Maximum na dany rok akademicki rozpoczyna się na tydzień przed rozpoczęciem każdego semestru (poniedziałek poprzedzający dany semestr)!

 

Informujemy, że nie będą udzielane informacje odnośnie do podmiotów, które organizują dodatkowe spotkania w salach z puli ogólnouniwersyteckiej.