sale – informacje ogólne

Drukuj Drukuj

INFORMACJE OGÓLNE

Termin złożenia formularza:

3 DNI ROBOCZE w przypadku imprezy do 50 uczestników

2 TYGODNIE  w przypadku imprezy powyżej 50 uczestników

UWAGA!!! W przypadku niedotrzymania terminów złożenia formularza, wniosek nie zostanie przyjęty.

 

Forma złożenia formularza:

– formularz można dostarczyć osobiście (Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29A)

– formularz można przesłać skanem na maila (n.furman@adm.uw.edu.pl)

– formularz można przesłać faxem ( (22) 55 24 087)

– formularz można przesłać pocztą lub pocztą uniwersytecką (UWAGA!!! w przypadku potwierdzenia krótkich terminów rezerwacji, nie gwarantuje to dostarczenia formularza na czas, gdyż wszystkie dokumenty przechodzą przez kancelarię Biura. W przypadku szybszego dotarcia dokumentu do adresata, uprzejmie proszę o dopisanie na kopercie adresata oraz zwrotu „Do rąk własnych”)

 

Zgoda:

  1. Decyzja wydawana jest w ciągu tygodnia od złożenia wniosku.
  2. Złożenie formularza NIE OZNACZA automatycznej zgody na wynajęcie sali. Prosimy nie drukować zaproszeń i plakatów ani w żaden inny sposób nie informować o spotkaniu przed uzyskaniem zgody!

Podpisy i pieczątki:

  1. Zarówno w przypadku jednostek UW, jak i jednostek zewnętrznych (firmy, fundacje, ministerstwa, ośrodki naukowe itp.), wymagany jest podpis i pieczątka osoby z władz danej jednostki.
  2. W przypadku Kół Naukowych, Samorządów Studentów/Doktorantów podlegających pod Jednostki Wydziałowe, wymagany jest podpis i pieczątki: Dziekana, Prodziekana lub Kierownika Jednostki (zgoda na powstanie i funkcjonowanie pochodzi od Władz Uniwersytetu Warszawskiego).
  3. W przypadku Stowarzyszeń (Organizacji Studenckich) Ogólnouczelnianych (zarejestrowane poza UW, jednakże uzyskały zgodę Władz UW na funkcjonowania na terenie Uniwersytetu Warszawskiego) wymagany jest podpis i pieczątka Członka Zarządu (np. Zarząd Samorządu Studentów, Niezależne Zrzeszenie Studentów)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

[Formularz wynajęcia sal ogólnouniwersyteckich – pobierz dokument pdf]

[Formularz wynajęcia sal ogólnouniwersyteckich – pobierz dokument docx]

Zarzadzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa imprez (pdf)

 

 

UWAGA!!!

Rezerwacja sal w Gmachu (d. BUW) i Auditorium Maximum na dany rok akademicki rozpoczyna się na tydzień przed rozpoczęciem każdego semestru (poniedziałek poprzedzający dany semestr)!