Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Drukuj Drukuj
 • UCHWAŁA NR441 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim [więcej]
 • UCHWAŁA NR 443 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego [wiecej]
 • UCHWAŁA NR 351 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim [więcej ]
 • RESOLUTION NO 351 OF THE SENATE OF THE UNIVERSITY OF WARSAW of 22 April 2015 On the enactment of the Rules of Study at the University of Warsaw [więcej ]

 

 • OBWIESZCZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim – [więcej]
 • RESOLUTION NO 142 OF THE SENATE OF THE UNIVERSITY OF WARSAW of 18 October 2006 On the enactment of the Rules of Study at the University of Warsaw [więcej]
 • Resolution NO 213 on changing the Rules of Study at the University of Warsaw [więcej]
 •  OBWIESZCZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
  z dnia 18 października 2006 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim [więcej]
 • St. 441-193/2012 dot. Pełnomocnictwa dla Dziekanów z załącznikami (doc)
 • OBWIESZCZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r.o sprostowaniu błędu w uchwałach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [więcej ]
 • NOTICE NO.6 OF THE RECTOR OF THE UNIVERSITY OF WARSAW [więcej ]
 • RULES OF STUDY at the University of Warsaw [więcej ]
 • OBWIESZCZENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim [więcej]
 •  RULES OF STUDY at the University of Warsaw [więcej ]
 •  UCHWAŁA NR 191 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 lutego 2010 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim [więcej]
  – OBWIESZCZENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 marca 2010 o sprostowaniu błędu w uchwale nr 191 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.) [więcej]
 •  UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 78 z dnia 2009-04-22 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim [więcej]
 • UCHWAŁA NR 142 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim [więcej]
 • Załącznik do Uchwały nr 142 Senatu UW z dnia 18 października 2006 r.
  REGULAMIN Studiów na Uniwersytecie Warszawskim [więcej]