- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 19 grudnia 2017 r. (BSS-3320- 14/2017 [1])

Wzór tabeli dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich [2]

Wzór tabeli dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności [3]

kalkulacje kosztów – niestacjonarne pierwszego stopnia [4]

kalkulacje kosztów – niestacjonarne jednolite magisterskie [5]

kalkulacje kosztów – niestacjonarne drugiego stopnia [6]