Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

Drukuj Drukuj

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 19 grudnia 2017 r. (BSS-3320- 14/2017)

Wzór tabeli dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Wzór tabeli dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności

kalkulacje kosztów – niestacjonarne pierwszego stopnia

kalkulacje kosztów – niestacjonarne jednolite magisterskie

kalkulacje kosztów – niestacjonarne drugiego stopnia