zakwaterowanie w domu studenta

Drukuj Drukuj

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA

♦  § 15 ust. 7  ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego: „Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domu studenta uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikowi Programu miejsce w domu studenta przyznaje BSS, zgodnie z terminami określonymi w komunikacie, o którym mowa w § 4. Uczestnik Programu nie musi wypełniać oświadczenia o dochodach ani dokumentować sytuacji materialnej.”. (więcej: http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=1483)

♦ po zakwalifikowaniu się na Program MOST, osoby zainteresowane zakwaterowaniem w domu studenta, proszone są o przesłanie maila na adres: n.furman@adm.uw.edu.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: MOST – dom studenta oraz uzupełnić w treści maila informacje przedstawione poniżej:

  • Nazwisko i Imię
  • Wydział/Instytut/Katedra/Centrum/Kolegium/Jednostka UW (w ramach wymiany)
  • Kierunek
  • semestr zimowy/letni/cały rok akademicki

UWAGA!!! miejsca w domu studenta będą przyznawane w miarę możliwości w rekrutacji wrześniowej w terminie do 28 września 2017 r. (na semestr zimowy lub cały rok akademicki) oraz w miarę możliwości w terminie styczeń-marzec (na semestr letni) jak studenci UW. 

o otrzymaniu bądź nie otrzymaniu miejsca w domu studenta będą Państwo informowani drogą elektroniczną w drugiej połowie września najpóźniej do 28 września 2017 r. (semestr zimowy) oraz od drugiej połowy stycznia 2018 r. (semestr letni).

♦ W  roku akademickim 2017/2018 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie po raz pierwszy online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-DS-2017&group=0501-DS), na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim (termin: 5 października 2017 r – semestr zimowy; termin: …………………………. – semestr letni).

po otrzymaniu miejsca w domu studenta macie Państwo dwa dni na zakwaterowanie. W przeciwnym wypadku miejsce w domu studenta przepadnie i zostanie przyznane innej osobie.

Domy studenta:

  1. Dom studenta nr 1 „Muchomorek” 
  2. Dom studenta nr 2 „Żwirek”
  3. Dom studenta nr 3 „Kic”
  4. Dom studenta nr 4 „Zamenhof”
  5. Dom studenta nr 5 „Smyczkowa”
  6. Dom studenta nr 6 „Radomska”