zakwaterowanie w domu studenta

Drukuj Drukuj

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA

♦  § 15 ust. 7  ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego: „Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domu studenta uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikowi Programu miejsce w domu studenta przyznaje BSS, zgodnie z terminami określonymi w komunikacie, o którym mowa w § 4. Uczestnik Programu nie musi wypełniać oświadczenia o dochodach ani dokumentować sytuacji materialnej.”. (więcej: http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=1483)

♦ W  roku akademickim 2018/2019 ubieganie się o miejsce w Domu Studenta przez studentów mostowiczów, odbywać się będzie online w ramach puli niewykorzystanych miejsc za pośrednictwem Rejestracji żetonowej (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-DS-2017&group=0501-DS), na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty ogólnouniwersyteckie, zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty bądź egzaminy certyfikacyjne na Uniwersytecie Warszawskim (termin: początek października 2018 r – semestr zimowy; termin: …………………………. – semestr letni). Dokładny termin rejestracji zostanie podany na początku września danego roku oraz na początku stycznia/lutego roku kolejnego (więcej: http://bss.uw.edu.pl/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta-z-puli-niewykorzystanych-miejsc/)

W przypadku ubiegania się o miejsce w Domu Studenta z puli niewykorzystanych miejsc, studenci w ramach wymiany MOST, rejestrują się za pośrednictwem Rejestracji żetonowej w określonych terminach rejestracji. Od studentów mostowiczów nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty w celu przydzielenia miejsca w akademiku, jedynie rejestracja w przypadku wolnych miejsc

Po otrzymaniu miejsca w domu studenta macie Państwo dwa dni na zakwaterowanie. W przeciwnym wypadku miejsce w Domu Studenta przepadnie i zostanie przyznane innej osobie

Domy studenta:

  1. Dom studenta nr 1 „Muchomorek” 
  2. Dom studenta nr 2 „Żwirek”
  3. Dom studenta nr 3 „Kic”
  4. Dom studenta nr 4 „Zamenhof”
  5. Dom studenta nr 5 „Smyczkowa”
  6. Dom studenta nr 6 „Radomska”