stypendia

Drukuj Drukuj

STYPENDIA

♦ zgodnie z Regulaminem Programu MOST w trakcie odbywania studiów w ramach Programu, przysługujące Państwu stypendia socjalne, naukowe i inne wypłaca uczelnia macierzysta.