rezygnacja

Drukuj Drukuj

REZYGNACJA (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rezygnacja)

♦ Rezygnacja powinna być wysłana jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wyjazd, nie później jednak niż do 30 września (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz do 31 stycznia (rekrutacja na semestr letni). Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany Studentka/Student w dokumentach, zarówno uczelni macierzystej, jak i przyjmującej, będą figurować jako uczestnik Programu MOST. Tym samym może to spowodować niemożność zaliczenia semestru, czy roku akademickiego na uczelni macierzystej, gdyż porozumienie o programie zajęć, które Studentka/Student podpisał/a, jako wciąż obowiązujące, nie zostanie zrealizowane.

♦ Rezygnacja może zostać złożona zarówno Koordynatorowi Uniwersytetu Warszawskiego (Magdalena.Mars@adm.uw.edu.pl), który przekazuje ją dalej Koordynatorowi Ogólnopolskiemu, bądź bezpośrednio Koordynatorowi Ogólnopolskiemu (pkaz@amu.edu.pl)