rekrutacja na semestr zimowy, semestr letni i cały rok akademicki

Drukuj Drukuj

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY, CAŁY ROK AKADEMICKI ORAZ SEMESTR LETNI (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku)

♦ Kwalifikacja do Programu MOST na nowy rok akademicki rozpoczyna się od przesłania do poszczególnych jednostek pisma z zapytaniem o liczbę przeznaczonych miejsc:

  • dla studentów przyjeżdżających do Uniwersytetu Warszawskiego oraz z informacją o terminie składania formularzy zgłoszeniowych
  • przez studentów UW wyjeżdżających do innych uczelni do Koordynatora Programu MOST na UW.

Pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 18-20 maja Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr zimowy lub cały rok akademicki formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana/Dyrektora/Kierownika ds. studenckich jednostki macierzystej.

Pomiędzy 30 października, a 30 listopada studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów, na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 3-5 grudnia Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr letni formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana ds. studenckich/Dyrektora/ Kierownika ds. studenckich jednostki macierzystej.

♦ Formularze zgłoszeniowe student może składać osobiście bądź mogą być one przesyłane zbiorczo przez poszczególne jednostki.

Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. studenckich UW, a następnie wgrywa do systemu IRK MOST.