nieuzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu

Drukuj Drukuj

NIEUZYSKANIE ZALICZENIA Z DANEGO PRZEDMIOTU (http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/zakonczenie-wymiany)

♦ W przypadku, gdy Studentka/Student nie zda kolokwium/egzaminu z przedmiotu będącego wpisanym w treść porozumienia, zobowiązana/y jest przystąpić do zaliczenia/egzaminu poprawkowego na uczelni przyjmującej.

♦ Jeżeli kolokwium/egzamin poprawkowy nie zostanie przez Studentkę/a zdany na uczelni przyjmującej, Studentka/Student kończy okres wymiany bez wpisu z danego przedmiotu.

♦ Po powrocie na uczelnię macierzystą Studentka/Student może zwrócić się do dziekana z prośbą zmiany zawartego wcześniej porozumienia – anulowanie niezaliczonego przedmiotu z treści porozumienia, możliwość jego zaliczenia na uczelni macierzystej  (w gestii dziekana leży decyzja o umożliwieniu ponownego podejścia do egzaminu na uczelni macierzystej, podjęcie decyzji o warunkowym zaliczeniu semestru/roku i możliwości zdawania danego egzaminu dopiero w następnym roku akademickim) lub zamianę  –  jeżeli przedmiot nie był przedmiotem z kanonu obowiązkowych – na inny o równoważnej lub wyższej liczbie punktów ECTS do zrealizowania w ramach różnic programowych w kolejnym semestrze/roku akademickim.