Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Drukuj Drukuj

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (http://www.buw.uw.edu.pl)

♦ Jeżeli odbywasz studia w ramach programu MOST, musisz wziąć ze sobą także indeks i legitymację jednostki macierzystej oraz zaświadczenie o odbywaniu studiów na UW w ramach programu MOST (więcej informacji na stronie: http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=588  lub http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=798)

♦ Będziecie Państwo mogli swobodnie korzystać z zasobów Bibliotek Wydziałowych oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego. W tym celu zostały przygotowane dla Państwa specjalne karty obiegowe, które zostaną wypisane w Dziekanacie studiów w jednostce UW, w której będziecie Państwo studiowali w ramach Programu MOST. Z kartą tą należy udać się każdorazowo do Biblioteki. Na koniec pobytu w Uniwersytecie Warszawskim będziecie Państwo musieli przedłożyć kartę obiegową podpisaną przez obie Biblioteki oraz Pełnomocnika Rektora ds. Języków Obcych wraz z „Kartą okresowych osiągnięć”. Kartę obiegową należy przedłożyć nawet wówczas, jeśli z zasobów żadnej z bibliotek ani lektoratu językowego nie będziecie Państwo korzystali. Bez rozliczonej karty nie otrzymacie Państwo zaliczenia i certyfikatu Programu MOST.