- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE (http://www.buw.uw.edu.pl [1])

Aby zapisać się do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, należy zgłosić się z legitymacją jednostki macierzystej oraz zaświadczeniem o odbywaniu studiów na UW w ramach programu MOST (więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/ [2]). Konto czytelnika zostanie zakodowane na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub otrzymają Państwo odrębną kartę biblioteczną.

Po zarejestrowaniu, w trakcie odbywania studiów będą Państwo mieli możliwość wypożyczania zbiorów BUW oraz korzystania z zasobów bibliotek wydziałowych na właściwych im zasadach. W tym celu należy przy każdej wizycie posiadać ważną kartę biblioteczną. Zostały również przygotowane dla Państwa specjalne karty obiegowe, które zostaną wypisane w Dziekanacie studiów w jednostce UW, w której będą Państwo studiowali w ramach Programu MOST. Na koniec pobytu w Uniwersytecie Warszawskim będą Państwo obowiązani przedłożyć kartę obiegową podpisaną przez BUW, bibliotekę wydziałową właściwą dla kierunku studiów oraz przez Pełnomocnika Rektora ds. Języków Obcych wraz z „Kartą okresowych osiągnięć”. Kartę obiegową należy uzupełnić i przedłożyć nawet wówczas, jeśli z zasobów żadnej z bibliotek ani lektoratu językowego nie będą Państwo korzystali. Bez rozliczonej karty nie otrzymają Państwo zaliczenia i certyfikatu Programu MOST.