Most – informacje ogólne

Drukuj Drukuj

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE MOST

► Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania prowadzoną od 1999 r. przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. W ogólnych założeniach Program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu była Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Od roku akademickiego 2017/2018 Koordynatorem Programu MOST jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK).

► Warunki studiowania w programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 r. po zmianach 21 lutego 2003 r., 18 marca 2004 r., 7 grudnia 2007 r. oraz 12 października 2010 r., 25 października 2013 r., 7 marca 2014 r., 22 października 2014 r, 22 maja 2017 roku.

Regulamin Programu MOST (pdf)

Broszura w pdf – MOST

► Wszelka korespondencja jest wymieniana pomiędzy Prorektorami ds. studenckich poszczególnych Uniwersytetów, a Uniwersytecką Komisją Kształcenia (UKK). Prorektorzy przekazują ją następnie do Koordynatorów, których zadaniem jest informowanie poszczególnych jednostek o podjętych decyzjach.

► Statystyki: http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/statystyki

► Wykaz Koordynatorów na poszczególnych Uczelniach i Uczelniach Stowarzyszonych: http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/kim-sa-koordynatorzy

► Wykaz Koordynatorów na poszczególnych Wydziałach, Jednostkach naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego: Koordynatorzy Programu MOST na UW 2019-2020 – UWAGA aktualizacja (19.04.2019)

► Studenci biorący udział w Programie MOST mają możliwość wyjazdu na jedną z 28 uczelni (http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/dokad-mozna-wyjechac):

UCZELNIE