- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Programy studiów

UCHWAŁA NR 414 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128) [1]