Ubezpieczenie zdrowotne

Drukuj Drukuj

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta:

1. Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.
2. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.
3. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia

Oświadczenie do wypełnienia przez studenta w celu ubezpieczenia zdrowotnego przez UW (drukować dwustronnie)

Dokument dotyczący ubezpieczenia członków rodziny studenta (mąż, żona, dzieci)

Oświadczenie do wypełnienia przez studenta w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez UW

 

Informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro Spraw Studenckich.
Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną.

Biuro Spraw Studenckich UW
Pałac Kazimierzowski, II p. pok. nr 31
tel. 55-20-440, 55-20-744