Ubezpieczenie zdrowotne

Drukuj Drukuj

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta:

1. Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.
2. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.
3. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia

Oświadczenie do wypełnienia przez studenta w celu ubezpieczenia zdrowotnego przez UW (drukować dwustronnie)

Dokument dotyczący ubezpieczenia członków rodziny studenta (mąż, żona, dzieci)

Oświadczenie do wypełnienia przez studenta w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez UW

Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez dziekanat.

 

Studenci obcokrajowcy, którzy posiadają Kartę Polaka bądź opinię o polskim pochodzeniu składają:

  1.  Ksero Umowy Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia (ul. Chałubińskiego 8, Warszawa) – niezwłocznie po podpisaniu umowy.
  2.  Ksero Karty Polaka bądź opinii o polskim pochodzeniu.
  3.  Oświadczenie do wypełnienia przez studenta w celu ubezpieczenia zdrowotnego przez UW (drukować dwustronnie)
  4. Aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta z dziekanatu.

 

Informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich.

Biuro Spraw Studenckich UW
Pałac Kazimierzowski, II p. pok. nr 31
tel. 55-20-440, 55-20-744