Wysokość stypendium socjalnego

Drukuj Drukuj

 

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi 1150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie wyrażony w pełnych złotych, z tym że kwota najniższego stypendium socjalnego nie może być niższa niż 350 zł (wnioskodawca uzyskujący dochód netto na osobę w rodzinie od 800 zł do 1050 zł otrzymuje stypendium w wysokości 350 zł), a kwota najwyższego stypendium socjalnego nie może być wyższa niż 1150 zł.

 

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości wynosi 1150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie wyrażony w pełnych złotych plus 200 zł, z tym że kwota najniższego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie może być niższa niż 550 zł, a kwota najwyższego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie może być wyższa niż 1350 zł.

 

Patrz  §1 pkt 2) i 3) Postanowienia nr 14 Rektora UW z dnia 30 września 2020r.  https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5617&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx