Terminy składania wniosków o stypendium socjalne

Drukuj Drukuj

Terminy na składanie wniosków zostały ogłoszone w drodze Komunikatu Rektora UW.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: 

  • aby otrzymać wyrównanie za październik – wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r.,
  • w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).