- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Stypendium socjalne

Podstawowe informacje o stypendium socjalnym

Stypendium socjalne jest świadczeniem pieniężnym dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodowego określonego przez Rektora.

 

Warunki przyznawania stypendium socjalnego określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego [1] wprowadzony  Zarządzeniem nr 142 Rektora UW z dnia 1 października 2019 r. ( „Regulamin”).