Okres, na jaki stypendium socjalne jest przyznawane i wypłacane

Drukuj Drukuj

 

Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące:

1) w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego;

2) w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca.

 

 

Terminy składania wniosków określone przez Rektora wskazane są w zakładce „Terminy składania wniosków o stypendium socjalne”.

 

Patrz §15 ust. 5 Regulaminu