Okres, na jaki stypendium socjalne jest przyznawane i wypłacane

Drukuj Drukuj

Stypendium socjalne, zgodnie z §15 ust. 5 Regulaminu, jest przyznawane na semestr i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące:

  1.  w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego;
  2.  w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca.