- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Kto może otrzymać stypendium socjalne (kryteria)

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
  2. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w jego rodzinie nie jest większa niż kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustalona przez Rektora.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy (studenta) ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Maksymalna kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy (studenta) uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne została ustalona przez Rektora w §1 pkt 1 Postanowienia nr 14 z dnia 30 września 2020 r. [1] na rok akademicki 2020/2021 i wynosi: 1050 zł.