Kto może otrzymać stypendium socjalne (kryteria)

Drukuj Drukuj

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;

2) wysokość miesięcznego dochodu na osobę w jego rodzinie nie jest większa niż kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustalona przez Rektora.

 

Maksymalna kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy (studenta) uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustalona przez Rektora na rok akademicki 2020/2021 wynosi: 1050 zł

 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy (studenta) ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Patrz §15 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz §1 pkt 1 Postanowienia nr 14 Rektora UW z dnia 30 września 2020r. 

 

Link do Postanowienia nr 14 Rektora UW z dnia 30 września 2020r. https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5617&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx