Forma składania wniosków o stypendium socjalne

Drukuj Drukuj

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

 

Patrz komunikat na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/stypendia/

 

Aby zarejestrować wniosek o stypendium socjalne w USOSweb należy:

  1. zalogować się na swoje konto USOSweb
  2. z menu wybrać DLA WSZYSTKICH => WNIOSKI
  3. przed wypełnieniem wniosku o stypendium socjalne, najpierw należy wypełnić OŚWIADCZENIE O DOCHODACH za 2019 i zarejestrować je, następnie przejść do wypełniania wniosku o stypendium socjalne i po jego wypełnieniu zarejestrować.

 

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć do Komisji stypendialnej ds. stypendium socjalnego/koordynatora ds. stypendialnych na swoim Wydziale.

Wniosek można złożyć:

  • osobiście; lub
  • wysłać pocztą tradycyjną – tu decyduje data nadania  (data stempla pocztowego) zgodnie z art. 57 §5 kpa

 

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.