Zgłaszanie zastrzeżeń do oceny osiągnięć

Drukuj Drukuj

Po zaakceptowaniu wniosku przez koordynatora wnioskodawca otrzyma maila o zmianie statusu wniosku. W komentarzu do wniosku znajdzie się informacja o wyznaczonym terminie na zgłaszanie zastrzeżeń do oceny osiągnięć innych niż średnia. Zastrzeżenia zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione.