Osiągnięcia sportowe

Drukuj Drukuj

W §8 ust. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu zostały określone aktywności, które zostały uznane za osiągnięcia sportowe.

Dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe są:

  • zaświadczenia właściwego akademickiego związku sportowego potwierdzające zajęcie punktowanych miejsc na zawodach sportowych;
  • dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanych miejsc na zawodach sportowych.