- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Osiągnięcia naukowe

W §6 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu zostały określone aktywności, które zostały uznane za osiągnięcia naukowe. Dokumenty potwierdzające wskazane osiągnięcie w przypadku:

1.Konferencji naukowej:

2.Publikacji naukowych i przekładów naukowych:

3.Konkursu naukowego:

Zamiast tych dokumentów można dostarczyć zaświadczenie organizatora, które będzie zawierać wymienione wyżej informacje. W przypadku niedostarczenie dokumentu potwierdzającego informacji o reprezentowanych ośrodkach, wnioskodawca za dany konkurs otrzyma 0 punktów.