Osiągnięcia artystyczne

Drukuj Drukuj

W §7 ust. 6  Załącznika nr 3 do Regulaminu zostały określone aktywności, które zostały uznane za osiągnięcia artystyczne.

Dokumenty potwierdzające wskazane osiągnięcie w przypadku:

 1. Publikacji artystycznych
 • potwierdzenie/zaświadczenie zawierające
  • jej tytuł,
  • datę (co najmniej miesięczną) jej wydania,
  • numer ISBN lub ISSN.
 1. Konkursów lub festiwali artystycznych
 • dyplom potwierdzający uzyskanie miejsca punktowanego,
 • dowody potwierdzające zasięg wydarzenia, np. odesłania do stron internetowych, na których zamieszczono listę uczestników wydarzenia wraz z informacją o reprezentowanych ośrodkach.

Zamiast tych dokumentów można dostarczyć zaświadczenie organizatora, które będzie zawierać wymienione wyżej informacje.

 1. Wystawy
 • zaświadczenie od organizatora wystawy o
  • tytule wystawy,
  • tytułach wystawionych dzieł,
  • czasie i miejscu, w którym się odbyła.