Kryteria brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Drukuj Drukuj

Informacje znajdujące się w tej sekcji nie dotyczą wnioskowania o stypendium rektora przez studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku studiów jednolitych.

Przy ocenie wniosków uwzględniane są osiągnięcia wchodzące w skład następujących kategorii:

  • I kryterium – wyróżniające wyniki w nauce
  • II kryterium – osiągnięcia naukowe
  • III kryterium – osiągnięcia artystyczne
  • IV kryterium – osiągnięcia sportowe

Student może złożyć wniosek uwzględniający wszystkie cztery kryteria, jednak przy jego ocenie właściwy organ stypendialny uwzględnia co najwyżej dwa kryteria, za które student uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Przykład: Student uzyskał następującą liczbę za poszczególne kryteria:

  • I kryterium – 20
  • II kryterium – 10
  • III kryterium – 2
  • IV kryterium – 65

Na jego wynik złożą się punkty za I i IV kryterium. Na liście rankignowej będzie figurował z liczbą 85 punktów.

Przy składaniu wniosku należy wskazać wszystkie osiągnięcia. Osiągnięcia zgłoszone lub udokumentowane po terminie na złożenie wniosku o przyznanie stypendium określonym przez Rektora nie podlegają ocenie. Przez zgłoszenie osiągnięcia należy rozumieć wpisanie go w odpowiednim polu w systemie USOSweb.