Forma składania wniosku

Drukuj Drukuj

Rejestracja wniosku w systemie

Wniosek o stypendium rektora rejestruje się przez serwer centralny USOSweb-a (https://usosweb.uw.edu.pl). Należy wejść w zakładkę DLA WSZYSTKICH, następnie we WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wnioski o stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021 są już dostępne w systemie USOSweb.

Aby zarejestrować wniosek trzeba mieć w USOSweb numer konta bankowego! Numer konta najlepiej uzupełnić w dziekanacie lub sekretariacie. Można też to zrobić poprzez wejście w zakładkę DLA STUDENTÓW. Należy wybrać zakładkę „stypendia”, a następnie „konto bankowe studenta”.

 

Złożenie wniosku w systemie 

Rektor ustala formę składania wniosków o stypendium rektora. Na podstawie Regulaminu  Rektor może wybrać jedną z dwóch form:

  • złożenie wniosku w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę
  • złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickim 2020/2021 wnioski o stypendium rektora składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.