- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Terminy wypłat stypendiów

 

UWAGA!!!

W odpowiedzi na liczne prośby dot. przesunięcia terminu składania list stypendialnych (stypendia socjalne oraz zapomogi) w listopadzie uprzejmie informujemy, że w uzgodnieniu z ZSS termin z 12 listopada 2020 r. został przesunięty na dzień 20 listopada 2020 r.. Termin dotyczy przesyłania list stypendialnych na wskazanego maila do Kwestury UW przez koordynatorów ds. stypendialnych zgodnie z instrukcją zawartą w poniższym komunikacie.

Wypłata stypendiów socjalnych w listopadzie nastąpi 26 listopada 2020 roku.

 

 

Komunikat dotyczący obiegu list stypendialnych niezbędnych do realizacji wypłat świadczeń stypendium socjalnego i zapomogi dla studentów

 

I. Informacje wstępne
1. W związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz przyjętymi rozwiązaniami służącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 dopuszcza się realizację wypłat świadczeń dla studentów przygotowywanych w USOS na zasadach opisanych w niniejszym komunikacie – zasady obowiązują w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 tj. październik 2020r. – luty 2021r.
2. W celu przyspieszenia procedury wypłaty stypendiów socjalnych, listy stypendialne można przesłać mailowo do Kwestury UW, przy czym do końca danego miesiąca koordynatorzy ds. stypendialnych powinni dostarczyć oryginalne listy stypendialne do BSS przez Kancelarię Główną UW.

 

II. Dla świadczeń z funduszu stypendialnego w zakresie stypendium socjalnego i zapomogi oraz studentów cudzoziemców będących beneficjentami programów stypendialnych NAWA i stypendystów UW

1. Pracownik jednostki sporządza i zatwierdza w USOS listę stypendialną, generuje pliki PDF zawierające:
a) podsumowanie
b) listę stypendiów studenckich
c) listę przelewów
– nazywając pliki zgodnie ze schematem:
podsumowanie_NazwaStypendium_Miesiąc_SkrótJednostki.pdf
lista stypendiów studenckich_NazwaStypendium_Miesiąc_SkrótJednostki.pdf
przelewy_NazwaStypendium_Miesiąc_SkrótJednostki.pdf
– przykładowe nazwy:
podsumowanie_socjalne_listopad_WDIB.pdf
lista_stypendiów_studenckich_ socjalne_listopad_WDIB.pdf
przelewy_socjalne_ listopad_WDIB.pdf

2. Pracownik jednostki (ze służbowego adresu) na adres srf.kwestura@adm.uw.edu.pl oraz adres mailowy dziekana/kierownika jednostki wysyła wiadomość:
a) o tytule zgodnym ze schematem: nazwa stypendium / nazwa miesiąca / kod i skrót jednostki (przykładowo: stypendium socjalne / kwiecień / WDIB),
b) do wiadomości załącza dwa ww. pliki PDF podsumowanie i listę przelewów.

3. Dziekan/kierownik jednostki zatwierdza przygotowane w USOS listy, pisząc w tym samym wątku mailowym.

 

III. Terminy przekazania do SRF (Sekcji Rozliczeń Funduszy) informacji o przygotowaniu i zatwierdzeniu list stypendialnych

1. Stypendia socjalne, zapomogi:

a) 12 listopada 2020 r. / lista stypendialna na listopad,
b) 11 grudnia 2020 r. / lista stypendialna na grudzień,
c) 11 stycznia 2021 r. / lista stypendialna na styczeń,
d) 11 lutego 2021 r. / lista stypendialna na luty,
e) 9 marca 2021 r. / lista stypendialna na marzec,
f) 8 kwietnia 2021 r. / lista stypendialna na kwiecień,
g) 7 maja 2021 r. / lista stypendialna na maj,
h) 8 czerwca 2021 r. / lista stypendialna na czerwiec,
i) 19 lipca 2021 r. / lista dodatkowa,
j) 19 sierpnia 2021 r. / lista dodatkowa,
k) 20 września 2021 r. / lista dodatkowa,
l)  20 października 2021 r. / lista dodatkowa.

2. Stypendia dla studentów cudzoziemców – stypendystów NAWA:

a) 02 grudnia 2020 r. / lista stypendialna na grudzień,
b) 29 grudnia 2020 r. / lista stypendialna na styczeń,
c) 02 luty 2021 r. / lista stypendialna na luty

 

IV. Terminy wypłat stypendiów

1) Stypendia socjalne, zapomogi:

a) 18 listopada 2020 r. / lista stypendialna na listopad,
b) 18 grudnia 2020 r. / lista stypendialna na grudzień,
c) 18 stycznia 2021 r. / lista stypendialna na styczeń,
d) 18 lutego 2021 r. / lista stypendialna na luty,
e) 18 marca 2021 r. / lista stypendialna na marzec,
f) 19 kwietnia 2021 r. / lista stypendialna na kwiecień,
g) 18 maja 2021 r. / lista stypendialna na maj,
h) 18 czerwca 2021 r. / lista stypendialna czerwiec,
i) 23 lipca 2021 r. / lista dodatkowa,
j) 26 sierpnia 2021 r. / lista dodatkowa,
k) 27 września 2021 r. / lista dodatkowa,
l) 25 października 2021 r. / lista dodatkowa.

 

2) Stypendium rektora

a) 23 grudnia 2020 r. / lista stypendialna na grudzień,

b) 7 styczeń 2021 r. / lista stypendialna na styczeń,

c) 19 lutego 2021 r. / lista stypendialna na luty,

d) 19 marca 2021 r. / lista stypendialna na marzec,

e) 21 kwietnia 2021 r. / lista stypendialna na kwiecień,

f) 21 maja 2021 r. / lista stypendialna na maj,

g) 21 czerwca 2021 r. / lista stypendialna na czerwiec,

h) 21 lipca 2021 r. / lista dodatkowa (wypłata dla osób, którym przyznano stypendium po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

 

3) Stypendia dla cudzoziemców – stypendystów NAWA:

a) 10 grudnia 2020 r. / lista stypendialna na grudzień,
b) 8 stycznia 2021 r. / lista stypendialna na styczeń,
c) 10 lutego 2021 r. / lista stypendialna na luty.

 

Komunikat dotyczący semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 [wiecej] [1]

 

Komunikat dotyczący semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 [wiecej] [2]