Stypendia

Drukuj Drukuj

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mają prawo do wszystkich rodzajów świadczeń dla studentów.

Stypendia o które może ubiegać się student:

  • stypendium socjalne, w tym w zwiększonej wysokości
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomoga
  • stypendium rektora

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu