Stypendia

Drukuj Drukuj

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mają prawo do wszystkich rodzajów stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej za wyjątkiem stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości o dodatek mieszkaniowy, o które mogą ubiegać się tylko studenci studiów stacjonarnych.

Stypendia o które może ubiegać się student:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

XVI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA:

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą… [więcej]