- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Regulaminy dot. spraw socjalnych

Wewnętrzne akty prawne:

Regulamin pomocy materialnej – UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (pdf) [1]

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone:

Postanowienie Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie oraz wysokości stypendiów:

Postanowienie Rektora w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017:

Regulamin domów studenta – UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU DOMÓW STUDENTA [9]

UNIFORM TEXT OF THE REGULATIONS OF STUDENT DORMITORIES OF THE UNIVERSITY OF WARSAW [10]

 

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: