- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Regulaminy dot. spraw socjalnych

 

Wewnętrzne akty prawne:

 

Nowy!!! Regulamin świadczeń dla studentów [więcej] [1]

ZARZĄDZENIE NR 142 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego [więcej] [2]

 

POSTANOWIENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2019/2020. [3]

 

 

Regulamin domów studentaUJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU DOMÓW STUDENTA [4]

UNIFORM TEXT OF THE REGULATIONS OF STUDENT DORMITORIES OF THE UNIVERSITY OF WARSAW [5]

 

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: