Regulaminy dot. spraw socjalnych

Drukuj Drukuj

 

Wewnętrzne akty prawne:

 

Nowy!!! Regulamin świadczeń dla studentów [więcej]

ZARZĄDZENIE NR 142 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego [więcej]

New!!! Rules of students’ benefits at the University of Warsaw [więcej]

 

POSTANOWIENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Regulamin domów studentaUJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU DOMÓW STUDENTA

UNIFORM TEXT OF THE REGULATIONS OF STUDENT DORMITORIES OF THE UNIVERSITY OF WARSAW

 

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: