Regulaminy dot. spraw socjalnych

Drukuj Drukuj

Wewnętrzne akty prawne:

Regulamin pomocy materialnej – UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (pdf)

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone:

Postanowienie Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie oraz wysokości stypendiów:

W Postanowieniu nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 października 2018 roku (Monitor UW z 2018 roku poz. 279) w § 2 pkt. 3 lit. b obowiązującą kwotą jest 475 zł.

 

Postanowienie Rektora w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017:

Regulamin domów studenta – UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU DOMÓW STUDENTA

UNIFORM TEXT OF THE REGULATIONS OF STUDENT DORMITORIES OF THE UNIVERSITY OF WARSAW

 

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: