Regulaminy dot. spraw socjalnych

Drukuj Drukuj

 

Wewnętrzne akty prawne:

 

Nowy!!! Regulamin świadczeń dla studentów [więcej]

ZARZĄDZENIE NR 142 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego [więcej]

 

 

Regulamin domów studentaUJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU DOMÓW STUDENTA

UNIFORM TEXT OF THE REGULATIONS OF STUDENT DORMITORIES OF THE UNIVERSITY OF WARSAW

 

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: