Pomoc materialna dla studentów

Drukuj Drukuj

ROK AKADEMICKI 2017/2018:

Listy stypendialne ze stypendiami socjalnymi, zapomogami, stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich powinny być składane przez jednostki organizacyjne w nieprzekraczalnym terminie do:

03 października 2017 r.

06 listopada 2017 r.

06 grudnia 2017 r.

05 stycznia 2018 r.

02 luty 2018 r.

02 marca 2018 r.

06 kwietnia 2018 r.

08 maja 2018 r.

05 czerwca 2018 r.

13 lipca 2018 r.

16 sierpnia 2018 r.

12 września 2018 r.

 

Terminy realizowania wypłat stypendiów o charakterze socjalnym  dla studentów przez Kwesturę UW w roku akademickim 2017/2018:

 

13 października 2017 r.

15 listopada 2017 r.

15 grudnia 2017 r.

16 stycznia 2018 r.

15 lutego 2018 r.

15 marca 2018 r.

16 kwietnia 2018 r.

16 maja 2018 r.

15 czerwca 2018 r.

20 lipca 2018 r. (w szczególnych przypadkach np. zapomoga)

24 sierpnia 2018 r. (w szczególnych przypadkach np. zapomoga)

21 września 2018 r. (w szczególnych przypadkach np. zapomoga)