Terminy wypłat stypendiów

Drukuj Drukuj

ROK AKADEMICKI 2019/2020:

Listy stypendialne ze stypendiami socjalnymi w Biurze Spraw Studenckich powinny być składane przez jednostki organizacyjne w nieprzekraczalnym terminie do:

SEMESTR ZIMOWY:

10 października 2019 r.

21 listopada 2019 r.

16 grudnia 2019 r.

08 stycznia 2020 r.

10 luty 2020 r.

Listy dodatkowe:

20 marca, 21 kwietnia, 20 maja, 22 czerwca 2020 r.

 

SEMESTR LETNI:

09 marca 2020 r.

07 kwietnia 2020 r.

07 maja 2020 r.

08 czerwca 2020 r.

Listy dodatkowe:

10 lipca, 19 sierpnia, 14 września 2020 r.

 

Terminy realizowania wypłat stypendiów o charakterze socjalnym  dla studentów przez Kwesturę UW w roku akademickim 2019/2020:

SEMESTR ZIMOWY:

18 października 2019 r.

28 listopada 2019 r.

20 grudnia 2019 r.

17 stycznia 2020 r.

18 lutego 2020 r.

Dodatkowe wypłaty:

25 marca, 24 kwietnia, 25 maja, 25 czerwca 2020 r.

 

SEMESTR LETNI:

19 marca 2020 r.

17 kwietnia 2020 r.

18 maja 2020 r.

18 czerwca 2020 r.

Dodatkowe wypłaty:

24 lipca, 26 sierpnia, 25 września 2020 r.