Pomoc materialna dla studentów

Drukuj Drukuj

ROK AKADEMICKI 2018/2019:

Listy stypendialne ze stypendiami socjalnymi, zapomogami, stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich powinny być składane przez jednostki organizacyjne w nieprzekraczalnym terminie do:

05 października 2018 r.

09 listopada 2018 r.

10 grudnia 2018 r.

09 stycznia 2019 r.

06 luty 2019 r.

06 marca 2019 r.

05 kwietnia 2019 r.

09 maja 2019 r.

06 czerwca 2019 r.

15 lipca 2019 r.

14 sierpnia 2019 r.

16 września 2019 r.

 

Terminy realizowania wypłat stypendiów o charakterze socjalnym  dla studentów przez Kwesturę UW w roku akademickim 2018/2019:

 

15 października 2018 r.

16 listopada 2018 r.

17 grudnia 2018 r.

17 stycznia 2019 r.

15 lutego 2019 r.

15 marca 2019 r.

15 kwietnia 2019 r.

17 maja 2019 r.

14 czerwca 2019 r.

24 lipca 2019 r. (w szczególnych przypadkach np. zapomoga)

23 sierpnia 2019 r. (w szczególnych przypadkach np. zapomoga)

24 września 2019 r. (w szczególnych przypadkach np. zapomoga)