Świadczenia dla studentów – terminy

Drukuj Drukuj

ROK AKADEMICKI 2019/2020:

Listy stypendialne ze stypendiami socjalnymi, zapomogami, stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich powinny być składane przez jednostki organizacyjne w nieprzekraczalnym terminie do:

10 października 2019 r.

21 listopada 2019 r.

16 grudnia 2019 r.

08 stycznia 2020 r.

10 luty 2020 r.

09 marca 2020 r.

07 kwietnia 2020 r.

07 maja 2020 r.

08 czerwca 2020 r.

10 lipca 2020 r.

19 sierpnia 2020 r.

14 września 2020 r.

 

Terminy realizowania wypłat stypendiów o charakterze socjalnym  dla studentów przez Kwesturę UW w roku akademickim 2019/2020:

 

18 października 2019 r.

28 listopada 2019 r.

20 grudnia 2019 r.

17 stycznia 2020 r.

18 lutego 2020 r.

19 marca 2020 r.

17 kwietnia 2020 r.

18 maja 2020 r.

18 czerwca 2020 r.

24 lipca 2020 r. (w szczególnych przypadkach np. zapomoga)

26 sierpnia 2020 r. (w szczególnych przypadkach np. zapomoga)

25 września 2020 r. (w szczególnych przypadkach np. zapomoga)